Študija primera

Koraki sodelovanja s tipično stranko:

Stranka ponavadi misli, da lahko radijsko postajo kar kupi, ampak je ne more, če nima odločbe o dodelitvi frekvence.

Razložimo ji sam postopek in ji speljemo protokol.

Napravo ji nato predamo in jo poučimo o njeni uporabi.

Servis izvajamo po potrebi oz. priporočilih.Problem stranke:

  • Nepoznavanje zakonodaje.
  • Nepoznavanje načina oddaje vloge za dodelitev frekvenc.
  • Nepoznavanje prednosti oz. šibkosti sistemov.

Rešitev:

  • Sodelovanje z nami.
  • Za stranko pridobimo vsa potrebna dovoljenja in licence.
  • Na podlagi izkušenj najdemo najprimernejšo rešitev za strankine potrebe in želje.
  • Naučimo stranko uporabljati sistem.
  • Servisiramo sistem.

Koristi za stranko:

  • Prihranek časa in stroškov z oddajanjem vlog na AKOS.
  • Zagotovimo najoptimalnejšo rešitev za stranko.
  • Naučimo jo uporabljati sisteme.
  • Stranka bo imela dolgoročnega partnerja in svetovalca.
Za lažje razumevanje si poglejte študijo primera ali nas kontaktirajte!

  • Motorola Solutions
  • Zetron
  • 4rf
  • Radwin
  • Fylde Micro
  • Ligo Wave
  • Spectra Engineering
  • Tedap